Centrum testowe KROSS

Miło nam ogłosić, że tym sezonie dysponujemy największym centrum testowym marki KROSS w Polsce! Do Państwa dyspozycji jest 12 rowerów, które można bezpłatnie wypożyczyć i sprawdzić na ulubionych szlakach:) Poniżej zamieszczamy regulamin, który określa warunki i zasady korzystania z Centrum. Rowery dostępne są w naszym nowo otwartym salonie rowerowym przy ul. Wielickiej 42A w Krakowie. W celu rezerwacji terminu prosimy o kontakt pod numer (12) 3580905 lub na maila wielicka@goride.pl. Zapraszamy!

 

Lista rowerów testowych:

1. KROSS Level B+ 2016 rozmiar L

2. KROSS Vento 7.0 2016 rozmiar M

3. KROSS Trans Solar 2016 rozmiar M

4. KROSS Evado 7.0 2016 rozmiar L

5. KROSS Dust 3.0 2016 rozmiar L

6. KROSS Dust 3.0 2016 rozmiar S

7. KROSS Soil 1.0 2016 rozmiar S

8. KROSS Level B11 2016 rozmiar L

9. KROSS Level B11 2016 rozmiar M

10. KROSS Level R12 2016 rozmiar S

11. KROSS Moon 2.0 2016 rozmiar L

12. KROSS Moon 3.0 2016 rozmiar L

 

 

 

REGULAMIN TESTÓW ROWERÓW KROSS

§ 1

Użyczane rowery są własnością:
GO RIDE Serwis Mateusz Jasiński
ul. Ks. Skorupki 30
31-519 Kraków

§ 2

Użyczający oświadcza, że rower testowy jest w pełni sprawny oraz w dobrym stanie technicznym i w takim stanie powinien zostać zwrócony.

§ 3

Testujący zapewnia, że będzie korzystał z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zobowiązuje się również nie oddawać go do używania osobom trzecim.

§ 4

Aby otrzymać rower testowy należy:
- przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,
- być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
- podpisać umowę użyczenia roweru oznaczającą akceptację regulaminu testu roweru

§ 5

Testujący rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec GO RIDE z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru testowego.

§ 6

W przypadku kradzieży roweru testujący ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić GO RIDE.

§ 7

Osoba testująca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

§ 8

Testujący zobowiązuje się do oddania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 9

Testujący jest odpowiedzialny za utratę, uszkodzenie i zniszczenia roweru oraz ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.

§ 10

Testujący jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zwrotnej, na rzecz GO RIDE, która zostanie zatrzymana na czas wypożyczenia roweru i zwrócona po jego oddaniu. Kaucja zostanie wykorzystana na poczet ewentualnej naprawy jeśli biorący wyrządzi szkody w użyczonym sprzęcie przez GO RIDE, a koszt poszczególnych części zostanie ściągnięty w pierwszej kolejności z kaucji w sugerowanej cenie detalicznej Jeśli szkoda przekroczy wartość wpłaconej kaucji, testujący zostanie obciążony kwotą wyższą niż kaucja, do pełnej rekompensacji szkody. Kwota kaucji wynosi 20% wartości roweru i nie podlega negocjacji.

§ 11

Jeżeli pracownik GO RIDE uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

§ 12

Rower należy zwrócić do Bazy Testowej w ustalonym wcześniej terminie. Oddanie roweru po ustalonym terminie może skutkować potrąceniem całości, bądź części kaucji.

§ 13

Korzystanie z rowerów testowych w trakcie zawodów sportowych (zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorskich) jest zabronione.

§ 14

W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.